6.4 Beskära bilder

Vänligen se avsnitt '6.1 Infoga bild eller video' för hur man beskär en bild.