7. Skapa referens till ett element

Om du vill publicera samma innehåll på flera ställen på din webbplats, men vill kunna redigera på ett och samma ställe, kan du skapa en referens. Alla ändringar som görs i originalet publiceras automatiskt i referensen.

När du kopierar ett element och klistrar in det, men paste-ikonen, får du frågan om du vill klistra in en kopia eller en referens. (Img 7.1)

När du väljer att klistra in som referens, kommer kopian att skilja sig från utseendet av vanligt innehåll, genom att det har en blå bakgrund. (Img 7.2)