1. Grunderna

Detta avsnitt tar dig igenom grunderna för TYPO3 version 6, t ex hur du loggar in och ändrar dina användarinställningar.