1.2 Vanliga uttryck

Det finns ett antal uttryck som kommer att användas i denna presentation, som kan vara bra att kunna.

Frontend; hemsidan som kan ses av alla besökare.

Backend; arbetsutrymmet i TYPO3, där redigeringen görs.

Frontend-editing; redigering i TYPO3 via frontend.

Filelista; här förvaras filer som används på hemsidan.

Elements; byggklossarna som sidornas innehåll skapas med.

Plugin; moduler som t ex nyheter, bannerhantering och bildspel.

Sidträd; trädstrukturen som hemsidan bygger på.

Fluid Content; ett samlingsnamn för specialbyggda innehåll, t ex kolumn-element och informationsboxar.