10.1 Lista-vy

Lista-vyn gör det möjligt att söka, flytta och redigera flera fält i ett element samtidigt, men även att redigera sidinställningarna för undersidor. Lista-vyn kan användas både för mappar i sidträdet och vanliga sidor. Välj "Lista" i vänstermenyn samt den sida du vil redigera på. (Fig. 10.1.1)

Sortera och redigera

I Lista-vyn kan du inte bara se alla olika element listade, utan även undersidor till den sida du valt. Längst upp på varje sektion finns det en rubrik som beskriver var det är för typ av objekt den innehåller (1). Skapa nya objekt av samma typ genom att klicka på ikonen för "Skapa nytt element" (2). Alla objekt av en specifik typ listas under sin sektion (3). 

Det finns tre checkboxar under sektionerna; "Utökad visning" (4), "Visa klippbord" (5) och "Visa lokalisering" (6). "Utökad visning" ger dig access till redigeringsikoner etc. "Visa klippbord" öppnar upp funktionerna för att kunna flytta och ta bort objekt. Den tredje checkboxen "Visa lokalisering", används för att visa inställningar som har med språkstödet att göra, om sådant finns. 

Klippbordet (7) har tre separata klippbord för att lagra kopierade eller utklippta objekt. 

Sökfunktionen (8) gör det möjligt att söka på titel eller innehåll bland objekten. (Img. 10.1.2)

Genom att klicka på sektionsrubriken, eller plustecknet till höger om den, visas möjligheten att välja vilka fält som skall visas i listan. Markera en eller flera (genom att hålla inne Ctrl-knappen) och klicka därefter på knappen "Bestäm fält". Fälten kommer nu att vara tillgängliga för redigering, sortering och export. (Fig. 10.1.3)

Penn-ikonen vid varje kloumnrubrik låter dig redigera den specifika kolumnens fält för samtliga element på sidan. Detta är användbart när man t ex vill redigera synlighet eller bildstorlek och så vidare. Sortera elementen genom att klicka på kolumnrubriken. (Fig. 10.1.4)

Exemplet nedanför visar hur du kan redigera ett fält för flera element samtidigt via Lista-läget. I detta exempel byter man ut alla bilder för elementen på sidan och sparar sedan med Spara-ikonerna ovanför. (Fig. 10.1.5)

Det är möjligt att exportera valda fält till en CSV-fil, som sedan kan öppnas i till exempel Excel. (Fig. 10.1.6)

Klippbord i Lista-vyn

Klippbordet gör det möjligt att flytta, kopiera eller ta bort flera objekt samtidigt. För att aktivera klippbordet välj ett av de tillgängliga klippborden genom att klicka på det (1). En meny blir synlig i listan ovanför (2). (Fig. 10.1.7)

Välj objekt genom att klicka i checkboxarna och klicka sedan på någon av ikonerna ovanför för att välja en åtgärd. Om du till exempel väljer att flytta objekt, kommer en klistra in-ikon att dyka upp där du kan klistra in det du "kopierat" i en annan sida/katalog (Fig. 10.1.9). Om man tar bort objekt kommer en förfrågan, om man verkligen vill ta bort objekten, att dyka upp. (Fig. 10.1.8)

Om du klickar på en annan sida eller folder i sidträdet, kommer klippbordets innehåll att finnas tillgängligt för att klistras in. Klicka på ikonen (visad i bilden) för att klistra in innehållet i klippbordet. (Img. 10.1.9)

Söka i Lista-vyn

I Lista-vyn kan du även söka bland innehåll på sidan du befinner dig på, eller utöka till flera nivåer. Skriv in sökordet välj "Sök". En lista med sökresultat presenteras. (Fig. 10.1.10)