12. Formulär

Här lär du dig att skapa ett enkelt kontaktformulär för din TYPO3-sajt, i likhet med exemplet till höger. Med detta formulär kan du lägga till fält samt sätta mottagare för det e-post som skickas.

Detta är ett inbyggt standardformulär, med begränsade funktioner. Om du önskar ett formulär med mer funktionalitet, rekommenderar vi pluginet Powermail.

12.1 Skapa ett formulär

Skapa ett nytt element och gå till fliken "Formulär". Där väljer du "E-postformulär" (Fig 12.1.1). 

OBS! Innan du fortsätter, vänligen spara elementet.


Gå till fliken "Formulär" och klicka på ikonen till höger om fältet "Konfigurering", för att använda formulärguiden (Fig 12.1.2). 

12.2 Lägga till fält

För att lägga till fält i ditt formulär, är det lättast att använda sig av formulärguiden (Vänligen se sekrion 12.1, bild 12.1.2). Gå till fliken "Elements". Här hittar du "Basic form elements" (1), "Predefined form elements" (2) samt "Content elements" (3) (Fig 12.2.1). Du lägger till fält genom att dra fälttypen, från listan till vänster, och in i sektionen till höger.

"Basic form elements" innehåller vanliga fält, som t ex textfält (Namn, E-post, Telefon etc.) och textarea (Meddelande). "Predefined form elements" innehåller fördefinierade grupper av fält, t ex checkboxar och radioknappar. "Content elements" ger dig möjligheten att lägga till rubriker och text i formuläret.

Efter att du dragit in och släppt fälttypen, hoppar systemet automatiskt till fliken "Options". Under avsnittet "Label properties" kan du redigera etiketten för fältet. Efter att du skrivit in titeln, är det viktigt att du slår Enter på tangentbordet eller klickar på den gröna checkboxen till höger om fältet, för att ändringen skall slå igenom (Fig 12.2.2). 

Fortsätt till sektionen "Attributes properties" och namnge fältet. Detta fält används av TYPO3 för att skilja de olika fälten åt. OBS! Detta fält får EJ lov att ha versaler eller specialtecken. Användning av annat än gemener och understreck, kan göra att formuläret inte postar som det ska (Fig 11.2.3). 

Sektionen "Validation" ger dig möjlighet att validera fältet, t ex om fältet är obligatoriskt (Required) (Fig 12.2.4). Efter att du valt en validering visas ett antal alternativ, ett meddelande som visas intill etiketten (1), felmeddelande som visas om fältet ej är korrekt ifyllt (2), om valideringen skall upphöra om fälltet ej ifyllts korrekt (3: skall alltid lämnas icheckad) samt om meddelandet (1) skall visas intill etiketten eller ej (4) (Fig 12.2.5).

På höger sida om flikarna, kan du se fälten allt eftersom du lägger till dem i formuläret.

OBS! För att kunna se formuläret i frontend, måste du först spara och stänga formulärguiden, och därefter spara själva formulärelementet.

12.3 Postningsalternativ

Fliken "Forms" innehåller all information kring formulärets beteende samt vart e-posten skall skickas. Den första sektionen är "Behaviour" och innehåller alternativ för att visa en summering av ifylld information innan det skickas. För ett enkelt kontaktformulär är detta inte nödvändigt, men kan vara bra om det handlar om ett beställningsformulär (Fig 12.3.1). 

Nästa sektion heter "Prefix" och innehåller formulärets individuella namn (för att TYPO3 ska kunna hålla isär om det finns fler formulär på sajten). Detta namn skall vara unikt. OBS! Detta fält får EJ lov att ha versaler eller specialtecken. Användning av annat än gemener och understreck, kan göra att formuläret inte postar som det ska (Fig 12.3.2). 

Gå vidare till sektionen "Post processors", för att redigera informationen om vem som skall ta emot mailet. Lägg till mottagaradressen (1), avsändarens namn (2) samt ämnesraden för e-posten (3) (Fig 12.3.3). 

12.4 Ta bort fält

För att ta bort fält, håller du din muspekare över fältet i den högra sektionen, så att en papperskorgoch pennikon visas. Klicka på papperskorgen för att ta bort fältet (Fig 12.4.1).