13. 301 Redirects

När man lanserar en ny hemsida, är det ofta att man ändrar i sidstrukturen eller bestämmer sig för att exkludera vissa sidor. Det som då händer, är att vissa länkadresser inte längre fungerar (t ex länkar i sökresultat på Google), och detta i sin tur resulterar i att sidan inte kan hittas (404).

Om en sida inte existerar på sajten, är detta såklart det rätta beteendet. Men, om sidan existerar, men på en annan plats, kan man lägga till så kallade 301 redirects för att undvika detta. 

Detta kapitel visar dig hur du skapar dessa redirects i din TYPO3-installation.

13.1 Här hittar du redirects

Välj "Info" i kontrollpanelen till vänster och välj startsidan i sidträdet (generellt sidan med en jordglobsikon i sidträdet). I arbetsytan till höger, väljer du "RealURL management" i rullgardingsmenyn högst upp samt sedan "Redirects" i rullgardinsmenyn nedanför. Klicka på "Add new redirects" för att börja lägga till nya adresser (Fig 13.1.1). 

13.2 Lägga till redirects

Du kan lägga upp 10 redirects åt gången.

Först lägger du till Source URL (1), vilket är adressen som sidan hade tidigare. OBS! Man lägger inte till domänen (t ex www.domän.se) i detta fält, endast det efterföljande. Detta läggs in UTAN snedstreck (/) framför, men ALLTID med snedstreck i slutet.

Det andra fältet innehåller Destination URL (2), vilket är adressen som sidan kommer att få efter lansering. OBS! Man lägger inte till domänen (t ex www.domän.se) i detta fält, endast det efterföljande. Detta läggs in MED snedstreck (/) framför, samt ALLTID med snedstreck i slutet. 

I rullgardinsmenyn (3) sätter du vilken domän redirecten skall vara kopplad till. 

Slutligen checkar du i boxen (4), vilken alltid skall vara icheckad.

När du är klar sparar du (Fig 13.2.1).

13.3 Söka efter och redigera redirects

Det är möjligt att söka bland dina redirects, genom att använda en del av adressen. Använd pennan för att redigera och papperskorgen för att ta bort en redirect (Fig 13.3.1).