15. Mall-element (Fluid content)

När du skapar nytt innehåll på en sida, finns det en flik som heter Mallar (Templates) och denna innehåller förkonfigurerade innehållselement. Dessa element innehåller oftast fasta fält som t ex rubrik, bild, text och länk. När man använder denna typ av element har de en anpassad deign så att t ex rubriken alltid har samma utseende och bilden placeras rätt.

För det mesta används dessa element på startsidan, eller som infoboxar på undersidorna.

Detta avsnitt kommer att titta på några av de tillgängliga elementen, för att ge en generell överblick i hur de fungerar.

OBS! Dessa element är implementerade på nyare installationer av TYPO3 (Pixelant Core), och kanske inte finns tillgängliga på äldre versioner.