15.1 Bild, rubrik, text och länk

Elementet "Image, Header, Text, Link" används ofta på startsidan som informationsbox. Du hittar elementet under fliken "Mallar" när du skapar ett nytt innehåll (Fig 15.1.1). 

OBS! Dessa element finns implementerade i nyare installationer av TYPO3 (Pixelant Core), och finns kanske inte tillgängliga på äldre versioner.

Elementet använder det vanliga rubrikfältet (1), och ett textfält (2), vilket är ett oformatterat textfält där det inte är möjligt att radbryta, länka text eller tillföra någon annan typ av formattering till texten (Fig 15.1.2). 

Vidare ner i elementet, kan du se vilken typ av Fluid content som är valt (3), lägga till ett länkmål (4) samt texten för länken (5) (Fig 15.1.3). 

För denna typ av element kan du också lägga till en bild, genom att klicka dig vidare till fliken Bild (5) och välja "Lägg till bild". Bilden väljs in från Fillistan (Fig 15.1.4). Det är även möjligt att beskära bilden, genom att klicka på fliken "Cropping" inuti bildinformationen. Här kan du välja proportionerna för bilden, och efter att du klickat på OK, kan du välja den delen av bilden som du vill använda (Fig 15.1.5).  

Såhär ser elementet ut i frontend. Detta kan såklart variera mellan olika design av hemsidorna (Fig 15.1.6).