16. Skapa ett tabellelement

Det finns två olika sätt att skapa en tabell: Antingen genom att skapa tabellen direkt i tabellelementet, genom Tabell-guiden, eller genom att använda en CSV-lista som skapats genom ett Excel-dokument.

16.1 Skapa en tabell via Tabell-guiden

För att skapa en tabell, genom att använda Tabell-guiden, skapar du ett nytt element på sidan där du vill ha en tabell. Välj "Tabell", under fliken "Typiskt sidinnehåll". (Fig 16.1.1)

Efter att ha valt tabellelementet, vänligen spara det innan du fortsätter.

Gå till fliken "Tabell" och klicka på ikonen till höger om Text-fältet, för att öppna Tabell-guiden. (Fig 16.1.2)

När tabell-guiden öppnas, skapas det automatiskt ett antal kolumner och rader. Du kan lägga till nya rader/kolumner, med plus-ikonen, samt ta bort dem med papperskorgs-ikonen. Det är även möjligt att ändra ordningsföljden med pilarna. När du har lagt till din information, Spara och stäng Tabell-guiden, för att återgå till tabellelementet (Fig 16.1.3).

Det finns inställningar som kan ändra utseendet på tabellen. Högst upp i tabellelementet finns det en dropdown (1) för att sätta ett fast antal kolumner (detta sätts innan man börjar att jobba med Tabell-guiden). Text-fältet (2) innehåller tabellinformationen, presenterad som ren text. Under sektionen "Plugin-inställningar" samt fliken "Tillänglighet", kan du ställa in om antingen den första raden eller vänsterkolumnen skall vara rubrik-fält (3) och om du vill ha en specifik design/layout (4) på tabellen (Fig 16.1.4).

Nedan ser du exempel på hur tabellen kan se ut, när du använder Striped table "Table layout" med tabellrubrik i topp (Fig 16.1.5) samt Hover table "Table layout" med tabellrubrik i topp (Fig 16.1.6).

16.2 Skapa en tabell genom att använda en CSV-lista

Om du skapat en tabell i Excel (eller liknande mjukvara), kan du spara dokumentet som en CSV-lista. Genom att öppna CSV-filen med ett vanligt textprogram (t ex Anteckningar eller Textredigerare), kan du därifrån kopiera tabellinformationen och sedan använda den direkt i tabellelementet, för att skapa din tabell.

För att skapa en tabell via CSV-lista, skapar du ett nytt element på sidan där du vill ha tabellen. Välj "Tabell" under fliken "Typiskt sidinnehåll". (Fig 16.2.1).

Börja med att kopiera texten i din CSV-lista, och klistra in in den i Text-fältet (1). Fortsätt till fliken "Tabellbehandling" under sektionen "Plugin-inställningar". Om texten från CSV-filen innehåller enkel- eller dubbelcitat (', "), skall detta ställas in under "Textavgränsare" (2). I "Fältavgränsare" ställer du in hur kolumnerna separeras, t ex med pipe, komma, semikolon etc. (Fig 16.2.2)

Efter att du satt text- och fältavgränsare, kan du välja utseendet för tabellen under sektionen "Plugin-inställningar" samt fliken "Tillänglighet". Här kan du ställa in om antingen den första raden eller vänsterkolumnen skall vara rubrik-fält eller ej (3) och om du vill ha en specifik design/layout (4) på tabellen (Fig 16.2.3). För exempel på layouter, se tidigare sektion.