2.2 Sidans inställningar

För att göra ändringar i sidans inställningar, högerklicka på sidan i sidträdet och välj "Ändra". (Fig. 2.2.1)

Fliken "Allmänt" innehåller sidans titel. (Fig. 2.2.2)

Fliken "Åtkomst" innehåller checkboxar för att dölja sidan från frontend samt även för att dölja dem så att de inte visas i menyn, men ändå är tillgängliga på frontend via direktlänkar. Det är även möjligt att sätta publiceringsdatum/period för en sida. (Fig. 2.2.3)

Fliken "Utseende" innehåller möjligheten att välja vilken sidmall som skall användas på sidan. Alla tillgängliga mallar finns i dropdown-menyn eller genom att välja bland miniatyrbilderna av mallarna. Det är även möjligt att till höger välja vilken mall undersidor till denna sidan automatiskt skall ärva. (Fig. 2.2.4)