2.4 Flytta och kopiera sidor

Dra och släpp en sida i sidträdet för att flytta den. Ta tag i sidan via sidtiteln.

Genom att göra samma sak och hålla inne Ctrl-knappen, innan du släpper, kopierar du en sida. Notera att det på Mac är den faktiska Ctrl-knappen som används.