3.2 Ta bort katalog

För att ta bort en katalog, höger-klicka på katalognamnet, för att få fram menyn och välj sedan "Ta bort". Kataloger som innehåller filer går ej att ta bort. Först måste man tömma katalogen på alla filer som finns. (Fig. 3.2.1)