4.1 Skapa innehållselement

Allt innehåll är uppbyggt med så kallade element. För att skapa ett element, välj sidan du vill skapa det på genom att klicka på sidans titel. (Fig. 4.1.1)

I det tredje fältet, klicka på ikonen "Skapa nytt element". (Fig. 4.1.2)

En lista baserad på flikar, innehåller alla typer av element som är tillgängliga. De är indelade i olika typer av element:

  • Typiskt sidinnehåll; här finner du text-, bild-, tabell- och punktlistelement.
  • Speciella element; denna innehåller olika typer av formulär-element samt även ett HTML-element för att lägga in vanlig HTML-kod.
  • Flexibelt innehåll; innehåller speciella element som skapats särskilt för din hemsida, samt även kolumnindelning.
  • Plugin; moduler som är installerade på din hemsida.

Vi kommer nu att skapa ett "Vanligt textelement". (Fig. 4.1.3)

Ett formulär presenteras i det tredje fältet till höger. Det innehåller tre stycken flikar; "Allmänt" (1), "Åtkomst" (2) och "Utseende" (3). Under fliken "Allmänt" fyller du i rubrik (4), denna kommer att visas överst i elementet på framsidan. Det går att välja olika typer av rubrik, eller att dölja den så att den inte syns på framsidan (5). Under dessa fält finner du textredigeraren (6) som beskrivs närmare i nästa stycke. (Fig. 4.1.4)

Textredigeraren (RTE) fungerar som ett förenklat Word-dokument, och texten kommer att visas på framsidan, som den ser ut i textredigeraren. Du kan göra texten fetstil, kursiv eller lägga in punktlistor och tabeller. Om du kopierar text direkt från ett Word-dokument eller från en befintlig hemsida, ta bort all eventuell formatering innan du klistrar in texten i RTE:n. (Fig. 4.1.5)

Välj fliken "Åtkomst". Här finns en checkbox för att dölja elementet och du kan även sätta start- och slutdatum för publicering av element. Detta är en mycket bra funktion, t ex när man har kampanjer på sin sajt. (Fig. 4.1.6)

Fliken "Utseende" används då man vill sätta en särskild ram runt elementet (i de fall en sådan finns tillgänglig för designen). Ramarna väljs i en drop-down meny. (Fig. 4.1.7)

Glöm inte att SPARA efter att du fyllt i informationen! Spara-ikonerna finns i toppen av elementet. Sätt gärna i vana att spara med jämna mellanrum, så att information inte försvinner om webbläsaren stängs plötsligt. (Fig. 4.1.8)