4.3 Redigera element

För att komma åt och redigera ett element, klicka på penn-ikonen. Det är även möjligt att redigera samtliga innehållselement i en innehållssektion genom att klicka på pennikonen i den yttre delen. (Fig. 4.3.1)