4.7 Länka till telefonnummer

Ibland vill man att ett telefonnummer skall vara länkat, så att det är möjligt att att ringa direkt genom att klicka på det (särskilt om webbplatsen visas på en mobil enhet).

För att göra detta, skriver du telefonnumret så som du vill att det skall visas på webben, och därefter markerar du texten för att skapa en länk. (Img. 4.7.1)

Efter att du markerat texten och klickat på Infoga länk-ikonen, kommer en pop-up med länkinformationen. Välj fliken för att skapa en extern länk och skriv "tel:" följt av telefonnumret.

Notera att telefonnumret här inte får innehålla mellanslag eller bildestreck. (Img. 4.7.2)