4.8 Kopiera och klistra in element

För att kopiera ett element, klicka på ikonen uppe till vänster av innehållselementet (img 4.8.1). Välj därefter "Kopiera" i drop down-menyn (img 4.8.2).

För att klistra in ett element, kan du antingen klicka på ikonen uppe till vänster på ett existerande element (som du gjorde för att kopiera) och välja "Klistra in efter" (img. 4.8.3), eller så kan du klistra in genom klistra in-ikonen uppe i det högra hörnet (img. 4.8.4). Det senare alternativet kommer att klistra in elementet överst. Notera att ikonen endast syns när du håller över innehållsfältet.