5.4 Beskära bilder i TYPO3

Denna funktion är tillgänglig i nyare versioner av TYPO3 (Pixelant Core).

Varje bild som läggs upp, har en flik som heter "Cropping". Under denna flik finns en dropdown, "Cropping disabled", där du kan välja mellan färdiga proportioner för att beskära bilder. Välj den proportion du önskar. (Fig 5.4.1)

Gå till fliken "Cropping" igen, om du laddats på ett annat ställe, där nu bilden finns synlig under dropdown-menyn. Välj den del av bilden, som du vill använda, genom att dra och släppa i den laddade bilden. Du kommer att märka att den valda ytan håller proportionerna, oavsett var du drar i boxarna på kanterna eller i hörnen. Du kan flytta det valda området, genom att ta ta i mitten av ytan och dra och släppa. (Fig 5.4.2)