6. Skapa referens

Om du vill publicera samma innehåll på flera ställen på hemsidan, men bara uppdatera på ett ställe, kan du skapa en så kallad referens. En referens är en typ av kopia av ett element, som är kopplad till det, så att alla ändringar som görs i originalet, även slår igenom i referensen.