6.1 Skapa ett referenselement

Det finns två olika sätt att skapa en referens: Antingen genom att hämta in ett innehåll från en annan sida (vilket kräver att innehållen har titlar, för att kunna hitta dem) eller genom att kopiera ett innehåll och sedan klistra in det i referenselementet.

6.1.1 Skapa ett referenselement genom att hämta in innehåll

För att skapa ett referens-element genom att hämta in innehåll, skapa ett nytt innehåll på den sida du vill ha referensen till. Välj elementtypen "Insert Records" under fliken "Special elements". (img 6.1.1)

Välj det element som skall vara referens-element genom att klicka på mapp-ikonen enligt bilden nedan. (img 6.1.2)

Ett popup-fönster visar hela sidträdet. Välj den sida som innehåller elementet som du vill använda som referens, en lista visar då alla element som är tillgängliga på denna sida. Klicka på elementets titel. Det är viktigt att alla innehålls-element har en titel, så att det är lätt att hitta dem i listan. (img 6.1.3)

Den inklistrade referensen kommer att visas under "Records". Spara och stäng elementet. (img 6.1.4)

6.1.2 Skapa en referens genom att kopiera innehåll

För att skapa ett referenselement genom att kopiera, gå först till det element du vill skapa referensen för och kopiera det genom att klicka på ikonen i vänstra hörnet (Fig 6.1.5). Välj "Kopiera" i dropdown-menyn (Fig 6.1.6).

Klistra in kopian via klistra in-ikonen. Innehållets titel kommer då att visas i fältet till vänster. Spara och stäng. (Fig 6.1.7)