8.3 Toppmenyn

Toppmenyn består av en utloggnings-ikon (1), en ikon för att gå till backend-gränssnittet (2), ikoner för visningsalternativ, för att se hemsidan i olika uppplösningar (3) samt knapp för spara-funktioner (beroende på hur sajten är uppsatt) (4). (Fig 8.3.1)