9.2 SEO-module i TYPO3

För att komma till SEO-modulen, klicka på "SEO" i menyn längst till vänster, och sedan på startsidan i sidträdet, då ser man alla tillgängliga sidor på webbsiten i en lista till höger. Du kan sedan välja vilken sida du fokusera på i listan.(Fig 9.2.1)

Överst i den högra kolumnen finns en drop down-meny där man kan välja vilken metadata man vill redigera. Listan med sidor längre ner är att betraktas som en tabell med rader och kolumner. Den första kolumnen "Page" ser alltid likadan ut, medan kolumnerna till höger ser olika ut beroende på vilket val man gjort i drop down-menyn.

Var och en av kolumnerna består av fält som kan redigeras genom att klicka på dem – OBS inte på penn-ikonen som dyker upp. På det här sättet kan man enkelt och överskådligt skriva in SEO-information för varje sida på siten, som till exempel beskrivning och nyckelord. (Fig 9.2.2)

Väljer man "Pagetitle" kan man istället redigera title-TAG, "Title (Absolute)", "Prefix" och "Suffix". (Fig 9.2.3)

Längst ner i bottenlisten finns det en meny där man kan ställa in "Depth", vilket bestämmer hur många nivåer med sidor man vill ha i sin vy. (Fig 9.2.4)

För att redigera ett fält, dra muspekaren över det och klicka på fältet, INTE penn-ikonen. (Fig 9.2.5)

Efter att ha klickat på fältet dyker en ruta upp där du kan redigera texten och sedan spara. (Fig 9.2.6)